موسسه خیریه مهرآرا شمال

اخبار

فراخوان جذب نیرو
فراخوان جذب نیرو

۷:۴۳:۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

فراخوان جذب نیرو شیرخوارگاه
اطلاعیه جذب نیرو
اطلاعیه جذب نیرو

۴:۵۶:۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

اطلاعیه جذب نیرو

فراخوان جذب نیرو
فراخوان جذب نیرو

۸:۴۳:۰۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

فراخوان جذب نیرو

فراخوان جذب نیرو
فراخوان جذب نیرو

۹:۱۶:۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

فراخوان جذب نیرو

قلک مهرآرا
قلک مهرآرا

۸:۵۲:۵۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

قلک مهرآرا

نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره
نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره

۸:۰۱:۴۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

نشست و جلسه آموزشی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره

فراخوان جذب نیرو
فراخوان جذب نیرو

۸:۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

فراخوان جذب نیرو

حضور سرکار خانم زارعی و سرکار خانم به پناه
حضور سرکار خانم زارعی و سرکار خانم به پناه

۴:۱۳:۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

حضور سرکار خانم زارعی و سرکار خانم به پناه در موسسه همیاری مهرآرا

حضور کارشناس بهزیستی
حضور کارشناس بهزیستی

۶:۰۱:۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

حضور کارشناس بهزیستی

برچسب ها: