موسسه خیریه مهرآرا شمال

دیدار و حضور صمیمانه جناب آقای دکتر عزیززاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

دیدار و حضور صمیمانه جناب آقای دکتر عزیززاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و جناب آقای دکتر علی گلزاده مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان بابل

در خانه های نگهداری مهرآرا و بررسی مسائل پیرامون خانه ها و بکارگیری پتانسیل های مثبت در پیشبرد اهداف مجموعه در راستای حمایت از فرزندان

برچسب ها: