موسسه خیریه مهرآرا شمال

حضور سرکار خانم زارعی و سرکار خانم به پناه

حضور سرکار خانم زارعی مدیریت محترم امور خانواده و مشارکت های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران و سرکارخانم به پناه کارشناس محترم حمایت از زنان و خانوار جهت بررسی مسائل مربوط به کودکان خانه نگهداری

برچسب ها: