موسسه خیریه مهرآرا شمال

فراخوان جذب نیرو

فراخوان جذب نیروی خرید خدمت

موسسه همیاری مهرآرا جهت تکمیل کادر پرسنلی در ردیف های شغلی ذیل اقدام به جذب نیرو می نماید.

:شرایط اختصاصی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مددکاری ،خدمات اجتماعی،مشاوره و راهنمایی، مطالعات خانواده گرایش زن و خانواده و علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی (اولویت با رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی است.)جهت ردیف شغلی مددکاری اجتماعی

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس روانشناسی با کلیه گرایش ها

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و گواهینامه معتبر مبنی بر مجاز بودن رانندگی با وسایل نقلیه 9 نفر و بالاتر و خودروهای خدمات خدمت و عمومی

آقایان کارشناس با تحصیلات روانشناسی و مددکاری اجتماعی با داشتن توان رانندگی و گواهینامه آن، اولویت دارند. این افراد می بایست در سنجش علمی رشته مربوطه شرکت نمایند

.بومی بودن: با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی باید متولد یا ساکن با سابقه5سال سکونت در همان شهر باشد

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری از آنان خرید خدمات می شوند

گواهی توانایی انجام کار در فعالیت های اجتماعی از کمیسیون توانبخشی سازمان برای افراد دارای معلولیت و افراد دارای معافیت پزشکی الزامی است.

افراد مذکور در صورت قبولی در سنجش علمی می بایست گواهی توانایی انجام کار از کمیسیون توانبخشی بهزیستی استان دریافت نمایند

در صورتی که پس از شروع به کار و ارزیابی های مستمر مشخص شود که افراد(کلیه افراد اعم از دارای معلولیت و سالم) از سلامت جسمی و روانی و توان انجام کار لازم برخوردار نیستند، نسبت به اعلام پایان کار آنان اقدام خواهد شد

عدم اشتغال در سایر سازمان ها، موسسات و مراکز دولتی (اشتغال افراد پذیرفته شده نهایی در مراکز و نهادهای غیردولتی، در صورتی که باعث اختلال در انجام وظیفه شود،ممنوع است.)

کارکنان شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی از این بند مستثنی هستند

:شرایط عمومی

داشتن تابعیت ایرانی، پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان الزامی می باشد.

عدم سوءپیشینه کیفری

حداکثر متقاضیان در مقاطع کارشناسی 35 سال و در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر 40 سال می باشد.

عدم سوءمصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و استفاده از هرگونه مواد دخائی از جمله سیگار

همراه داشتن کارت ملی جهت ورود به جلسه امتحان الزامی است

مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس، کپی تمام صفحات شناسنامه،کپی کارت ملی، ارائه آخرین مدرک تحصیلی،نشانی و شماره تماس به همراه تقاضا ارائه گردد.

ردیفشغلمواد آزمون
                    1            روانشناسی     متقاضیان رانندگی با تحصیلات روانشناسیراهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM5 ویرایش پنجم_ترجمه فرزین رضاعی و همکاران_ انتشارات ارجمند1394راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان_جلد یک و دو_گری گراث مارنات ترجمه حسن پاشاشریفی و محمدرضا نیکخو_نشر سخن 1399زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد جلد یک و دو، تالیف نولن هوکسما،فردریکسن،لافتوس و وگنار،ترجمه مهدی گنجی_ انتشارات ساوالان 1396آسیب شناسی روانی جلد یک و دو ویراست سیزدهم، تالیف باچر، مینکا و هولی، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ارسباران1389روانشناسی رشد جلد یک و دو_ لورابرک_ ترجمه سید محمدی چاپ47_انتشارات ارسباران 1399قوانین مرتبط (قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، قانون حمایت از خانواده، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی،ماده79 تا 84 قانون کار، آیین نامه اجرایی تبصره های 1و2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه های آن، قانون تامین حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری)
          2            مددکاری اجتماعی     متقاضیان رانندگی با تحصیلات مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعیبیولارابرتز کامپتون و بارت گالاوی، فرآیندهای مددکاری اجتماعی جلد1و2، ترجمه سید جلال صدرالسادات و فرهاد کریمی، انتشارات سمت،1387موسوی چلک،حسن(1397)، مددکاری اجتماعی(1) کار با فرد،تهران: انتشارات سمت(چاپ سیزدهم)تویلوتریز، آلن(1386)، مددکاری اجتماعی،کار در جامعه،ترجمه فریده همتی،تهران: انتشارات سمتموسوی چلک،حسن(1397)،مددکاری اجتماعی(2) کار با فرد و خانواده، تهران: انتشارات شلاک(چاپ نهم)شولمن،لارنس(1380)، مددکاری اجتماعی مهارت کار با گروه ها، ترجمه منیر السادات میربهاء و اکبر بخشی نیا، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی موسوی،چلک، حسن(1397)، مددکاری اجتماعی(5) راهنمای سرپرستی و کار عملی در مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات شلاک(چاپ یازدهم)  6-            قوانین مرتبط (قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، قانون حمایت از خانواده، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی،ماده79 تا 84 قانون کار، آیین نامه اجرایی تبصره های 1و2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه های آن، قانون تامین حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و محلات ناکارآمد شهری)
  3راننده سوالات عمومی (معارف اسلامی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، حقوق اساسی، هوش و ادبیات فارسی)

تذکر: سوالات مواد سنجش علمی به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک(1) می باشند. ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

برچسب ها: