موسسه خیریه مهرآرا شمال

درباره مهرآرا

موسسه خیریه مهرآرا شمال از سال 1392 با شماره ثبت 637 و به شکل یک موسسه غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی با هدف توانمندی سازی زنان سرپرست خانوار و حمایت از کودکان بدسرپست و بی سرپرست فعالیت خود را آغاز نموده است

از بدو تاسیس و شروع فعالیت با حمایت های انسان دوستانه حامیان و خیرین گرامی و مدیران نیک اندیش توانستیم در مسیر خود ثابت قدم بمانیم

مهرآرا همواره با حفظ صیانت و کرامت انسانی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در تلاش است که محیطی آرامش بخش و شبیه سازی شده با کانون گرم خانواده را برای کودکان و نوجوانان فراهم نماید، و از ابتدا با توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با اشتغال خانگی و مهارتی، برگزاری بازارچه خیریه، توزیع قلک و جذب حامیان شروع به فعالیت کرد و پیرو شعار خود که ((اینجا مهربانی زنده است)) همواره به مسیر خود ادامه میدهد

لوگوی مهرآرا نمایانگر طرح برگ زیتون که نماد صلح و رشد فرهنگ است و دو فرد بزرگسال (مرد و زن) به عنوان خانواده و یک فرد کوچکتر به عنوان فرزند قرار دارد که نشانگر بنیان و استحکام خانواده و حمایت از فرزندان می باشد

رنگ سبز نماد امید و سخاوت و تجدید حیات و تولدی دوباره است، و رنگ زرد نشان دهنده طراوت و شوق زندگی است

مهرآرا از سال 1396 با احداث مرکز نگهداری دختران 7 الی 12 سال و در سال 1397 خانه نگهداری 3 الی 6 سال تاسیس گردید

امید است با فرهنگ سازی و افزایش آگاهی و سطح رفاهی، کودکان در کنار والدینشان به زندگی طبیعی و سالم خود ادامه دهند

برچسب ها: