بازدیدکننده ی گرامی :

ضمن تشکر ازشما می توانید در هر لحظه از ساعات و بصورت شبانه روزی از طریق سامانه ی پیامکی 1000098 یا با تماس با موسسه خیریه مهرآرا شمال ، نسبت به طرح شکایات , انتقادات وپیشنهادات  خود اقدام فرمائید. تا در حداقل زمان نسبت به پاسخ از طریق مسئولین این موسسه اقدام گردد.

لذا خواهشمندیم نظرات خود را با کلیک بر دکمه ی زیر بیان نمایید :

صفحه انتقادات و پیشنهادات