موسسه رشته های صنایع دستی و تولیدات محصولات ، در رشته های مختلف صنایع دستی از جمله ( فرش – گلیم – نقاشی روی پارچه – چهل تکه و... ) را به مددجویان آموزش می دهد و در بعضی از رشته ها نیز موارد مصرفی و اولیه را در اختیار آنان می گذارد و تولیدات را در نمایشگاه ها و بازارچه های خیریه و یا در فروشگاه های صنایع دستی به نفع خیریه به فروش می رساند و کمک شایانی نیز به مددجویان برای تامین منابع مالی می کند.

از دیگر حمایتهای مؤسسه در امر مشاغل خانگی می باشد، بدین صورت که مؤسسه با آموزش قالی بافی و گلیم بافی به و تهیه مواد اولیه برای ایجاد شغل توانست آنها را در امر مشاغل خانگی یاری رساند و هدف از این امر اشتغال و کسب درآمد برای هر یک از آنها می باشد و از دیگر اهداف مؤسسه ایجاد کارگاه آموزشی برای افراد نیازمند و غیره می باشد که بتواند با آموزش رشته های مختلف  هنری راهی را به سوی اشتغال زایی برای یکایک افراد علاقه مند و جویای کار فراهم آورد.

بعضی از شرکت ها و کارخانه ها و سازمان های معتبر از ما درخواست نیروی کار می کنند و ما با توجه به شرایط سنی و تحصیلی و سوابق کاری ، مددجو را معرفی می کنیم و این شرکت های تولیدی یا صنعتی در هر زمینه ای که نیرو نیاز داشته باشد ، با معرفی نامه ی ما ، مددجو را انتخاب می کند.

با معرفی زنان سرپرست خانوار به کارخانجات و شرکت های تولیدی مختلف گاهی دیگر در راستای اشتغال زایی آنها بر می دارد.

با نیت خیرخواهانه اشتغال زایی در زندان نیز ، بستری را برای زندانیان خانم فراهم نمود و با اموزش و تهیه مواد اولیه و پرداخت حق الزمه به آنان توانسته کمک چشم گیری داشته باشد.

امیدواریم با لطف و عنایت پروردگار و همکاری و مساعدت ارگان های مختلف هر چه سریع تر به اهداف خود دسترسی یابیم.