آیین افتتاح اولین خانه تربیتی شبانه روزی (تارک) دختران بی سرپرست 18-13 سال در مازندران با حضور دکتر حبیب الله مسعودی فرید معاونت امور اجتماعی بهزیستی کشور و جناب آقای رضا جعفری مدیرکل محترم دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور و جناب آقای دکتر آرام مدیر کل بهزیستی استان و جناب آقای دکتر حسین زاده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان و جناب آقای عمرانی ریاست بهزیستی شهرستان بابل و با حضور دیگر مسئولان شهری .

اشتراگ گذاری: