به موسسه خیریه مهرآرا خوش آمدید

تحت نظر اداره کل بهزیستی استان مازندران

موسسه علاوه بر نیاز مالی برای پیشبرد اهدافش نیازمند حضور صمیمانه افرادی است که خواهان پیشرفت آن باشند.

شما هم می توانید

حامیانما

بعضی از همکاران ما

حامیان ما